نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با روش شناسی علوم انسانی در دین پژوهشی

آشنایی با روش شناسی علوم انسانی در دین پژوهشی


آشنایی با روش شناسی علوم انسانی در دین پژوهشی

1393/11/27

 

جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
آشنایی با روش شناسی علوم انسانی در دین پژوهشی
 
جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات سلسله نشست های تخصصی را تحت عنوان ( آشنایی با روش شناسی علوم انسانی در دین پژوهش ) در روزهای سوم ،دهم و هفدهم اسفند ماه سال جاری از ساعت 16 الی 18 در تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .