نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۹۸ - ۹۷

اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۹۸ - ۹۷


اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۹۸ - ۹۷

17/2/97

 

اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۹۸ - ۹۷
 
۱- دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد و ثبت نام در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند.
 
۲- دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. اداره آموزش موظف است حکم مربوط را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی مربوط و با استفاده از سیستم جامع آموزش دانشگاه (چاپ فرم مربوط) در اسرع وقت (تا ۱۰ روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر و به نشانی محل سکونت دائم وی ارسال نماید.