نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه آموزشی "عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی"

اطلاعیه آموزشی "عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی"


عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی

۸/۱۱/۹۹

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند چنانچه دانشجویی بنا بر ضرورت‌های تشخیص داده شده در یک نیم سال تحصیلی در خوابگاه حضور داشته باشد، نمی‌تواند همزمان درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای نیم سال مذکور ارائه نماید.