نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه بازه زمانی ارزشیابی

اطلاعیه بازه زمانی ارزشیابی


اطلاعیه بازه زمانی ارزشیابی

۴/۱۰/۹۹

 

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی توسط کلیه دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی، در نیمسال اول تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه مورخ ۱۳/‏۱۰/‏۹۹‬ لغایت پنج شنبه مورخ ۱۸/‏۱۰/‏۹۹ به مدت یک هفته است.

ضمناً، با توجه به شرایط تشکیل کلاسهای درس در نیمسال جاری سوالات ارزشیابی اندکی تغییر نموده که لازم است دانشجویان بر اساس شرایط موجود به این سوالات پاسخ بدهند. لازم به ذکر است فقط دروسی که بصورت مجازی تدریس شده باشند توسط دانشجویان ارزشیابی می‌شوند.