نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

اطلاعیه برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد


اطلاعیه برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

21/6/96

اطلاعیه
برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد آزمون سازمان سنجش آموزش کشورسال 1396 دانشگاه تهران که تاکنون موفق به ثبت نام از طریق ورود به سامانه ثبت نام reg.ut.ac.ir به شرح ذیل اعلام می گردد:
------------------------------------------------------------
مقطع دکتری تخصصی:
برنامه ثبت نام غیرحضوری :
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ :22/06/1396 الی 23/06/1396
 
برنامه ثبت نام حضوری  : 
روز یکشنبه مورخ: 26/06/1396
 
---------------------------------------------------------------
مقطع کارشناسی ارشد:
 
برنامه ثبت نام غیرحضوری:
 روزهای شنبه و یکشنبه مورخ: 25/06/1396 الی 26/06/1396
 
برنامه ثبت نام حضوری : 
روز دوشنبه مورخ :27/6/1396
 
معاونت آموزشی دانشگاه تهران
                                                                                                                                                                          اداره کل خدمات آموزشی