نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی P.H.D سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی P.H.D سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


نحوه پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی P.H.D سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۹/۶/۹۹

 

اطلاعیه در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی P.H.D سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک از روز شنبه مورخ ۲۹/‏۰۶/‏۹۹‬ لغایت روز دوشنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۹‬ خواهد بود. داوطلبان با مراجعه به سامانه آموزش دانشگاه به آدرس ems1.ut.ac.ir نسبت به بارگذاری مدارک اقدام نمایند. (دریافت فایل راهنمای ثبت نام الکترونیکی  )

 

تاریخ ارزیابی تخصصی از روز دوشنبه تاریخ ۰۷/‏۰۷/‏۹۹‬ لغایت ۰۹/‏۰۷/‏۹۹‬ می‌باشد برای اطلاعات دقیق از زمان مصاحبه با کارشناس گروه مربوطه تماس حاصل فرمائید. شایان ذکر است داوطلبان موظف به ثبت نام الکترونیکی می‌باشند در صورت عدم ثبت نام الکترونیکی از انجام مصاحبه محروم خواهد شد.

نکته مهم: داوطلبان لازم است جهت اطلاع از تغییرات احتمالی به طور مستمر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه و سایت دانشکده مراجعه نمایند.

دریافت فایل شیوه نامه  

دریافت فایل راهنمای مصاحبه الکترونیکی