نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون مرحله دوم دکتری

اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون مرحله دوم دکتری


اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون مرحله دوم دکتری

05/03/94

 

 

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری

 
 
بدینوسیله به آگاهی داوطلبان محترم می رساند که زمان و مکان برگزاری آزمون مرحله دوم دکتری به شرح ذیل اعلام می گردد :
 
 زمان آزمون کتبی کلیه گروههای آموزشی : روز یکشنبه مورخ 10/3/94 
 
زمان برگزاری مصاحبه : تعیین روز مصاحبه با هماهنگی گروههای آموزشی در روز یکشنبه مورخ 10/3/94
 
** مکان برگزاری آزمونها ** :

 

1 – گروه زبان و ادبیات فارسی کلاس 233 و 234 واقع در طبقه دوم  

2 – گروه زبان و ادبیات عرب  تالار باستانی پاریزی  واقع در طبقه سوم

3 – گروه تاریخ کلاس 327 واقع در طبقه سوم

4 – گروه باستان شناسی کلاس 401 و 402 واقع در طبقه چهارم 

5 – گروه فرهنگ و زبانهای باستانی کلاس 325 واقع در طبقه سوم

6 – گروه فلسفه کلاس 228 و 229 واقع در طبقه دوم

7 – گروه زبانشناسی کلاس 315 واقع در طبقه سوم 

 
 
امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی