نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مصاحبه مقطع دکترا ورودی 94

اطلاعیه مصاحبه مقطع دکترا ورودی 94


اطلاعیه مصاحبه مقطع دکترا ورودی 94

30/02/94

اطلاعیه

قابل توجه معرفی شدگان برای انجام مصاحبه دکترا

در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دانلود کاربرگ معرفی داوطلبان آزمون دکتری سال تحصیلی 95 – 94 

 

دستور العمل و زمان بندی مصاحبه آزمون دکتری و مواد آزمون سال تحصیلی 95-94

1-زمان برگزاری آزمون کتبی کلیه گروههای آموزشی روز یکشنبه مورخ 10/3/94 ساعت 8:30 در محل گروههای آموزشی می باشد.

2- حضور معرفی شدگان در روز آزمون الزامی می باشد.

3- زمان انجام مصاحبه شفاهی و بررسی مدارک آموزشی و پژوهشی در همان روز تعیین خواهد شد.

4- همراه داشتن کلیه مدارک مندرج در دستورالعمل الزامی می باشد. به منظور تسریع در انجام امور مصاحبه و نظم بیشتر الگوی دسته بندی مدارک و مستندات در قالب Clear book  ارائه گردد.

5- مدارک مورد نیاز:

الف) اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) همراه با ریز نمرات یا کارنامه تحصیلی تائید شده .

*تبصره- معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای می باشند، می بایست حداکثر تا تاریخ 31/6/94 فارغ التحصیل شوند (اصل گواهی تائید شده توسط دانشگاه مطابق با فرم مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام)

 ب) اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) همراه با ریز نمرات یا کارنامه تحصیلی تائید شده ، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علاوه بر اصل کارشناسی می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

ج) اصل شناسنامه و یا کارت ملی

د) اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیأت علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت متبوع بوده است.

هـ) ارائه فیش واریزی به مبلغ 000/750ریال به شماره حساب 5225557690 بانک ملت شعبه دانشگاه حساب غیرقابل برداشت به نام معاونت آموزشی دانشگاه تهران (کد شناسه 1130)

*یادآور می شود معرفی شدگانی که در چندین گرایش شرکت می نمایند موظف به واریز مبلغ مذکور برای هر گرایش به طور جداگانه می باشند. لیکن معرفی شدگان دوره های روزانه و نوبت دوم در هر رشته صرفا" موظف به واریز یک مبلغ می باشند.

و: ارائه اصل پایان نامه (در صورت دفاع)

د: ارائه  کارنامه زبان عمومی (تافل) بصورت تائید شده.

ر: ارائه اصل مقالات ، کتب و سایر تآلیفات

ز: ارائه کارنامه کنکور سراسری

داوطلب لازم است کلیه سوابق و مدارک آموزشی و پژوهشی خود را در دو عدد لوح فشرده ( سی دی ) ضبط و قفل نموده و همراه اصل مدارک ارایه نماید.

6-مواد آزمون برای گروههای آموزشی به شرح ذیل می باشد.

  *رشته زبان و ادبیات عرب

1-صرف و نحو    2- بلاغت     3- متون قدیم      4- متون جدید       5- مقاله نویسی

 

* مواد آزمون دکتری مترجمی عربی

1- اصول ترجمه  2- مبانی ترجمه ادبی  3- ترجمه غیرادبی   4- ترجمه فارسی به عربی   5- تجربه زبان انگلیسی در حوزه مطالعات ترجمه

 

  *رشته باستانشناسی

1- دوره پیش از تاریخ ایران شامل (  پیش از تاریخ ایران و  پیش از تاریخ بین النهرین )

2- دوره تاریخی ایران شامل (ایلام ، ماد ، هخامنشی، اشکانی و ساسانی)

3- دوره اسلامی شامل: (معماری و شهرسازی، هنرها، فنون و صنایع، خطوط و کتابت)

4- دروس مشترک سه گرایش مبانی باستانشناسی شامل (تاریخچه ، نظریه ها، روش و فنون)

 

  *رشته فلسفه

* آزمون کتبی

1. سوال فلسفه ی غرب و متن فلسفه ی غرب (انگلیسی)

2. سوال فلسفه اسلامی و متن فلسفی ی اسلامی (عربی)

* مصاحبه

1. سئوالات شفاهی از فلسفه غرب و فلسفه ی اسلامی

2. خوانش متن های انگلیسی و عربی

 

 

  *رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

1-اوستا   Avesta Reader

Hans Reichelt             

 

فارسی میانه= متن های پهلوی

                     جاماسب آسانا

 

3- فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی

  A Reader  in  Manichaean

 Middle Persian and Parthian  Texts Mary Boyce

 

 

*رشته زبانشناسی

1- واج شناسی

2- صرف

3- نحو

4- معنی شناسی

5-گفتمان شناسی و جامعه شناسی زبان

 

 

 *رشته تاریخ

   *آزمونهای مشترک برای سه گرایش : 1- متون تاریخی عربی   2- متون تاریخی انگلیسی

**آزمونهای اختصاصی هر گرایش:

  الف) (گرایش تاریخ اسلام)

 1-تاریخ اسلام از آغاز تا سقوط بغداد    2- تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا فروپاشی عثمانی

 ب) گرایش ایران دوره اسلامی: 

1-تاریخ ایران از آغاز دوره اسلامی تا بر آمدن صفویان    2- تاریخ ایران از برآمدن صفویان تا دوره معاصر

ج)گرایش ایران باستان

 1- خطوط و زبانهای ایران باستان           2- تاریخ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران باستان

 

 

  *رشته زبان و ادبیات فارسی

دروس عمومی شامل: 1. زبان انگلیسی 2.دستور زبان فارسی 3.بلاغت و فنون ادب  4.تاریخ ادبیات و سبک شناسی  5.عربی

دروس تخصصی ادبیات محض: 1. نظم عرفانی   2. نظم حماسی     3. متون نثر

دروس تخصصی ادبیات حماسی:  1. حماسه تطبیقی  2. متن حماسی

دروس تخصصی ادبیات عرفانی: 1. نثر عرفانی     2. نظم عرفانی

دروس تخصصی ادبیات غنائی : ادبیات غنایی

 

 ساعت زمان برگزاری آزمون های گروه ادبیات فارسی

آزمون عمومی ساعت 10:30 8:30

آزمون تخصصی ادبیات عرفانی: 15-13:30

آزمون تخصصی ادبیات محض : 12:30-11

آزمون تخصصی ادبیات حماسی 17-15:30

آزمون تخصصی ادبیات غنایی 19-17:30

 

 
 
 
 

 

امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دانلود کاربرگ معرفی داوطلبان آزمون دکتری سال تحصیلی 95 – 94