نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه پذیرش بورس تحصیلی دولت چین از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری

اطلاعیه پذیرش بورس تحصیلی دولت چین از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری


اطلاعیه پذیرش بورس تحصیلی دولت چین از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۱۹/۰۱/۱۴۰۰‌

 

سایت اطلاع‌رسانی اداره کل بورس  scholarship.saorg.ir

وب سایت معرفی شده جهت کسب اطلاعات: https://www.china-aibo.cn/en

 

شرایط متقاضیان:

۱- متقاضیان وب سایت https://www.china-aibo.cn/en را مرور نموده، شرایط دقیق برنامه آموزشی مورد نظر مقاطع MOFCOM را بررسی کرده و مستندات مناسب را به دنبال دستورالعمل ارائه نمایند.

۲- متقاضیان باید گواهی سو پیشینه غیر کیفری را به عنوان یک سند اساسی ارائه نمایند.

۳- متقاضیان باید در طول تحصیل در چین گذرنامه معتبر داشته باشند.

۴- متقاضیان واجد شرایط باید پروتکل‌های بهداشتی و کنترل‌های مرزی چین را رعایت کنند. پس از ورود به چین، آنها "۱۴ +۱۴" روز قرنطینه خواهند بود. در زمان همه گیری هیچ خانواده‌ای اجازه دیدار نخواهد داشت.