نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه پذیرش دکتری تخصصی جایزه شهید احدی

اطلاعیه پذیرش دکتری تخصصی جایزه شهید احدی


اطلاعیه پذیرش دکتری تخصصی جایزه شهید احدی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۳۱/۲/۹۹‌

 

دانشگاه تهران بر اساس آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر و پیرو نامه شماره ۲۹۷۵/ ۱۹‬ بنیاد ملی نخبگان، به اطلاع آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد خود که دارای افتخارات مورد تأیید بنیاد هستند، می‌رساند تا پایان خرداد ماه سال جاری مهلت دارند نسبت به ارائه درخواست خود به همراه مدارک و مستندات به گروه‌های آموزشی اقدام نمایند.

- متقاضیان و واجدین شرایط که بالاترین امتیاز را بر اساس شیوه نامه کسب نمایند بدون آزمون جهت تحصیل در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ معرفی و پذیرش می‌گردند.

- با توجه به شیوه نامه پذیرش و نظر به محدودیت ظرفیت تعدادی از متقاضیان مشمول که امتیازات آموزشی و پژوهشی بالاتری کسب نمایند انتخاب و به بنیاد معرفی خواهند شد.

دریافت فایل شیوه نامه جایزه شهید احدی