نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه کتابخانه

اطلاعیه کتابخانه


اطلاعیه کتابخانه

۱۹/۰۲/۱۴۰۰‌

 

کاربر گرامی کتابخانه
 
دریافت جریمه یا وجوه احتمالی دیگر، تحت هر شرایطی فقط از طریق دستگاه کارت خوان کتابخانه یا واریز به شماره حساب و شناسه واریز زیر و ارائه فیش مربوطه انجام می‌گیرد.
دستگاه خودپرداز کتابخانه مرکزی نیز برای انتقال وجه از طریق شناسه واریز، قابل استفاده است.
 
 
شماره حساب و شناسه واریز جریمه خدمات دانشجویی و عضویت کتابخانه
 
حساب تمرکز وجوه اختصاصی درآمد دانشگاه نزد بانک مرکزی، شماره شبا حساب بانک مرکزی IR830100004001070103006825
 

 

ردیف عنوان درآمد شناسه واریز
۱ درآمد جریمه خدمات دانشجویی ۳۸۳۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۱۰۶۸
۲ درآمد عضویت کتابخانه

۳۷۶۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۱۰۷۰

 
 
جریمه خدمات دانشجویی شامل جریمه دیرکرد تحویل کتاب وتحویل کمد می‌باشد.