نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی دوره های آموزشی آزاد تخصصی

اطلاع رسانی دوره های آموزشی آزاد تخصصی


اطلاع رسانی دوره های آموزشی آزاد تخصصی

24/10/93

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در نظر دارد دوره های آموزشی آزاد تخصصی را در راستای کاربردی کردن علوم انسانی و ارتقا معلومات و دانش افزایی اساتید ، دانشجویان ، کارشناسان ، متخصصان رشته های علوم انسانی ، همچنین علاقه مندان شرکت کننده آزاد ، در نیمسال تحصیلی سال تحصیلی 94-93 برگزار نماید.

دریافت فایل پوستر همایش

دریافت فایل دوره های آموزشی تخصصی