نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی متقاضیان پژوهش یاری

اطلاع رسانی متقاضیان پژوهش یاری


اطلاع رسانی متقاضیان پژوهش یاری

6/5/98

 

 

با توجه به شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ،دانشجویانی که در نیم سال دوم از اعتبار پژوهش یاری و فن یاری برخوردار بوده‌اند در تابستان نیز از اعتبار مذکور بهره مند می شوند. دانشجویان ذینفع در صورت تمایل با ارائه دلایل و مستندات که به تأیید معاونت پژوهشی دانشکده رسیده باشد، اقدام نمایند تا درخواست‌ها حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۰۵/‏۹۸‬ به بنیاد ملی نخبگان ارسال گردد.»