نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام برنامه زمان بندی آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال ۹۹ گروه باستان شناسی

اعلام برنامه زمان بندی آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال ۹۹ گروه باستان شناسی


آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال ۹۹ گروه باستان شناسی

۲۹/۶/۹۹

 

آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال ۹۹ گروه باستان شناسی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری و براساس برنامه زمان بندی ذیل برگزار خواهد شد:

۱. باستان شناسی گرایش دوران پیش از تاریخ مورخ ۷ مهر ماه ۹۹ ساعت ۹ صبح الی ۱۵

۲. باستان شناسی گرایش دوران تاریخی مورخ ۸ مهر ماه ۹۹ ساعت ۹ صبح الی ۱۵

۳. باستان شناسی گرایش دوران اسلامی مورخ ۹ مهر ماه ۹۹ ساعت ۹ صبح الی ۱۵ .