نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام تاریخ امتحان جامع گروه باستان شناسی

اعلام تاریخ امتحان جامع گروه باستان شناسی


تاریخ امتحان جامع گروه باستان شناسی مورخ ۹۹/۶/۳۰

۲۶/۶/۹۹

 

امتحان جامع گروه باستان شناسی یکشنبه مورخ ۹۹/۶/۳۰ ساعت ۹ صبح در محل گروه برگزار خواهد شد.