نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون (10% برتر) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون (10% برتر) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران


اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون (10% برتر) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

27/05/95

 
 اطلاعیه شماره 1
 
 
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (10% برتر) سال ۹۵ می‌رساند:
 
نتایج اولیه  ۱۶ پردیس / دانشکده در وبگاه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه قابل رویت می باشد.
 
نتایج  پردیس/ دانشکده ها ی دیگر  متعاقباً از همین طریق اعلام خواهد شد.