نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقلیم کردستان عراق

اقلیم کردستان عراق


زبان و ادبیات فارسی در اقلیم کردستان عراق

1391/11/24

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار میکند :
 
زبان و ادبیات فارسی در اقلیم کردستان عراق
 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با همکاری جهاد دانشگاهی نشست علمی را با حضور جمعی از اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه صلا ح الدین اربیل عراق و سخنرانی آقایان دکتر طلحت طاهر محمد سرپرست بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اربیل و دکتر جلال الدین کزازی از اساتید برجسته زبان و ادبیات فارسی در روز سه شنبه 24/11/91 از ساعت 30 : 15 - 14 برگزار میکند .