نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امام خمینی (ره ) و سبک زندگی دینی

امام خمینی (ره ) و سبک زندگی دینی


امام خمینی (ره ) و سبک زندگی دینی

1392/03/08

 
جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
امام خمینی (ره ) و سبک زندگی دینی  
 
سلسله نشست های تخصصی دین و سبک زندگی
 
 پنجمین نشست تخصصی دین و سبک زندگی و علوم انسانی با موضوع امام خمینی (ره) و سبک زندگی دینی با حضور دکتر محمد صادق کوشکی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شنبه یازدهم خرداد ماه از ساعت 16 - 14در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میشود .