نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات هیئت مدیره بنیاد حامیان

انتخابات هیئت مدیره بنیاد حامیان


انتخابات هیئت مدیره بنیاد حامیان

10/7/98

 

جلسه انتخابات هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، با حضور رئیس و معاون هیئت مدیره بنیاد دانشگاه تهران، و تعدادی از حامیان بنیاد دانشکده ادبیات، بیست و سوم شهریور ماه در تالار دکتر شهیدی برگزار شد.

در این نشست پس از ارائه گزارش و سخنرانی دکتر غلامحسین کریمی دوستان رئیس دانشکده، مراسم انتخاب" اعضای اصلی بنیاد حامیان دانشکده ادبیات " براساس مواد ۱۵ الی ۲۵ اساسنامه مصوب برگزار شد. براساس آرا به دست آمده، دکتر حسین وفاپور، دکتر محمد افشین وفایی و آقای حمید رضا امیری بعنوان عضو اصلی و دکتر گودرز رشتیانی و دکتر هایده لاله بعنوان عضو علی البدل و دکتر شهرام یوسفی فر بعنوان بازرس اصلی انتخاب و آقای بابک سودمند بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.