نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب آقای دکتر کمال الدین نیکنامی

انتخاب آقای دکتر کمال الدین نیکنامی


انتخاب پژوهشگر نمونه

13392/09/26

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر کمال الدین نیکنامی استاد محترم گروه باستان شناسی را بعنوان پژوهشگر نمونه حوزه علوم انسانی  و آقای سجاد علی بیگی دانشجوی دکتری باستان شناسی را بعنوان پژوهشگر نمونه مقطع دکتری در جشنواره پژوهشی سال 92 را تبریک عرض می نمائیم .
 
روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی