نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب درس زبان انگلیسی (عمومی) در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

انتخاب درس زبان انگلیسی (عمومی) در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰


انتخاب درس زبان انگلیسی (عمومی) در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۷/۶/۹۹

 

با عنایت به برنامه ریزی و ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شیوه الکترونیکی، به استحضار می‌رساند: کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۸ که موفق به شرکت در آزمون زبان انگلیسی نشده (برگزار شده در تاریخ آذرماه ۱۳۹۸) و یا حد نصاب نمره قبولی را کسب ننموده است با توجه به شرایط حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری آزمون زبان مشابه آزمون قبلی می‌توانند در صورت تمایل به گذراندن درس زبان انگلیسی نسبت به اخذ درس مذکور در این نیمسال اقدام نمایند.