نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر محمد علی آذرشب به عنوان استاد نمونه کشوری

انتخاب دکتر محمد علی آذرشب به عنوان استاد نمونه کشوری


انتخاب دکتر محمد علی آذرشب به عنوان استاد نمونه کشوری

1393/02/15

 
استاد فرهیخته و ارجمند
 
جناب آقای دکتر محمد علی آذرشب
 
                                        بدینوسیله انتخاب افتخار آفرین شما را به عنوان
 
                                                        استاد نمونه کشوری
 
به حضرتعالی و همکاران ارجمند دانشکده و گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی تبریک عرض می نمائیم .