نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بعنوان اثر برگزیده چهارمین جشنواره تهران پژوهی

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بعنوان اثر برگزیده چهارمین جشنواره تهران پژوهی


انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بعنوان اثر برگزیده چهارمین جشنواره تهران پژوهی

18/10/96

 

 
جایزه پژوهش برتر چهارمین جشنواره تهران (جشنواره ملی تجلیل از تهران پژوهان)، در روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶، به پایان نامه خانم گلاره مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اختصاص یافت. در این اثر که تحت عنوان ((تحلیل محتوای روزنامه شکوفه))، دومین نشریه زنان ایرانی و به راهنمایی دکتر علی شهیدی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات نگارش یافته، به تاریخ شفاهی این روزنامه نیز پرداخته شده است.