نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتقال آخرین مجلد از یادداشت های علامه قزوینی

انتقال آخرین مجلد از یادداشت های علامه قزوینی


انتقال آخرین مجلد از یادداشت های علامه قزوینی

23/4/97

 

آخرین مجلد از مسائل پاریسیه، یادداشت‌های دست نویس مرحوم علامه محمد بن الوهاب قزوینی با حضور نماینده مؤسسه میراث مکتوب استاد ایرج افشار، طی جلسه‌ای یکشنبه هفدهم تیر ماه ۹۷ با حضور هیأت رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی و جمعی از استادان برجسته تاریخ و زبانشناسی به کتابخانه دانشکده ادبیات منتقل شد.
 
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی سالهاست که محل ارجاع دوستداران آثار علامه محمد قزوینی می‌باشد، چرا که پس از درگذشت ایشان کتابخانه علامه که مشتمل بر تعدادی کتاب خطی و بیش از دو هزار کتاب چاپ سنگی و سربی بود به واسطه وصیت آن مرحوم به کتابخانه دانشکده ادبیات منتقل شده است.
 
در میان میراثی که از مکتوبات قزوینی بر جای ماند، چمدانی از ورقه‌ها، فیش‌ها و برخی دفتر یادداشت‌های او نیز وجود داشت که به استاد ایرج افشار سپرده شد تا به تدریج و با درایت ایشان حروف چینی و منتشر شود.
 
سرنوشت برخی از این دفتر یاددادشت ها، که قزوینی در دوران اقامت طولانی خود در پاریس آنها را فراهم آورده بود، دیگر گونه بود. زیرا مطالب این دفاتر در ده جلدی که به نام یادداشت‌های قزوینی منتشر شد، نیامده است و لازم بود به عنوان یکی از آخرین محتویات حاوی فیش‌ها و یادادشت ها انتشار یابد. استاد ایرج افشار خود این مهم را به انجام رسانید و موفق شد آنها را در چهار مجلد، در انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار به طبع رساند. داب افشار چنان بود که چیزی از آن چمدان حاوی کاغذها و دفاتر قزوینی نزد خود نگاه ندارد چرا که به گفته خود او اصل مکتوبات قزوینی را بعد از انتشار، به کتابخانه مرکزی دانشگاه هدیه و اتحاف می‌کرد تا در آنجا به صورت رسمی شماره بخورد و بهتر حفاظت شود.
 
در این میان آخرین مجلد از مسائل پاریسیه در اصل، آخرین بخش میراث قزوینی بود که در اختیار ایرج افشار قرار داشت. اما اجل مهلت نداد که به دست ایشان، اصل دفترچه به دانشگاه تهران هدیه شود.
 
سال‌ها بعد مقرر شد با هماهنگی خانواده افشار، آخرین مجلد از یادداشت‌های دستنویس پاریسیه به دانشگاه تحویل داده شود. دفترچه‌ای که اینک پس از نزدیک به هشت سال از نگارش یادداشت‌های استاد افشار، و بعد از طی حدود هفتاد سال از درگذشت مرحوم علامه قزوینی، به آغوش دانشگاه بازگشته است.
 
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مفتخر است که واسطه این انتقال باشد تا پس از طی مراحل قانونی و بعد از آن که از کتاب، عکسبرداری شد طی جلسه‌ای رسمی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تقدیم گردد و کتاب در کنار سه جلد دیگر اثر، در آنجا آرام گیرد.