نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین دو فصلنامه بین المللی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اولین دو فصلنامه بین المللی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اولین دو فصلنامه بین المللی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

1393/06/16

 
 
اولین دو فصلنامه بین المللی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منتشر شد . از علاقمندان دعوت میشود برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت  http://semantics-syntax.ut.ac.ir مراجعه نمایند .