نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایران در کهکشان ارتباطی

ایران در کهکشان ارتباطی


ایران در کهکشان ارتباطی

24/08/94

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :

ایران در کهکشان ارتباطی

دومین نشست از سلسله مباحث علمی – تخصصی تحت عنوان : ایران در کهکشان ارتباطی ، با حضور دکتر محسنیان راد استاد برجسته حوزه ارتباطات، بیست و چهارم آبانماه از ساعت 10 الی 12 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میشود .

گزارش نشست :

نشست تخصصی" ایران در کهکشان ارتباطی ناشناخته" با حضور دکتر محسنیان راد عضو ارشد انستیتو بین المللی ارتباط شناسی (ICI) ، یکشنبه بیست و چهارم آبانماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد . در ابتدای مراسم دکتر کریمیان معاون پژوهشی دانشکده، ضمن اشاره به برگزاری سلسله نشست های میان رشته ای حوزه علوم انسانی و تشکر از حضور  دکتر محسنیان راد اظهار داشتند، در سایه این نشست ها زوایای ناشناخته پیوستگی علوم، بیش از پیش رمزگشایی خواهد شد.  در ادامه دکتر محسنیان راد، با بیان تاریخچه ارتباطات و تشریح کهکشانهای چهارگانه ارتباطی (ارتباط شفاهی، ارتباطات مکتوب قبل و بعد از اختراع ماشین چاپ و نیز ارتباطات الکترونیکی) و معرفی نمونه هایی از اسناد ارتباطی دنیای باستان، به تشریح نقش پیشتاز ایرانیان در ایجاد ارتباطات نگارشی پرداختند. ایشان همچنین به تبیین تاریخچه ارتباطات حکومتی در ایران باستان با اتکاء به مستندات باستان شناسانه (همچون برج های خبررسانی، چهارتاقی ها،  کتیبه ها و مکتوبات بر جای مانده از شخصیت های تاریخی) این دوره را از جهت ارتباطات دوره دارمانی (از دایوش تا مانی) نامیدند. سخنان دکتر محسنیان راد با تفسیر نظریه دهکده جهانی مارشال مک لوهان و پرسش و پاسخ در این خصوص پایان یافت .