نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایران شناسی در ترکیه - جریان های فکری تاریخ نگارانه

ایران شناسی در ترکیه - جریان های فکری تاریخ نگارانه


ایران شناسی در ترکیه - جریان های فکری تاریخ نگارانه

1393/11/25

 

انجمن علمی گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
ایران شناسی در ترکیه - جریان های فکری تاریخ نگارانه
 
انجمن علمی گروه ایران شناسی نشست علمی را تحت عنوان ( ایران شناسی در ترکیه - جریان های فکری تاریخ نگارانه ) با حضور آقایان دکتر حضرتی دکتر جعفری دهقی و دکتر شهیدی از ساعت 16- 14 چهارشنبه29/11/93 در تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .