نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات آلمانی

بازدید هیات آلمانی


بازدید هیات آلمانی

1/7/96

 

بازدید پروفسور جودیت تومالسکی مسئول مؤسسه باستان شناسی آلمان و هیأت همراه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
بیست و نهم شهریور ماه دانشکده ادبیات میزبان هیأت آلمانی با حضور پروفسور جودیت تومالسکی مسئول مؤسسه باستان شناسی آلمان بود. در این نشست که با حضور معاون پژوهشی دانشکده جناب آقای دکتر کریمیان همراه بود، در خصوص چگونگی ارائه کارگاه و کلاس مرتبط با باستان شناسی در حوزه دریا و زیر آب و امکان سنجی پژوهش های مشترک در چارچوب تفاهم نامه امضا شده با دانشگاه تهران، تبادل نظر شد. در ادامه برگزاری کارگاه مرتبط با باستان شناسی زیر آب در کنار همایش باستان شناسان جوان مورد بحث قرار گرفت.