نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیئت فرانسوی از دانشکده ادبیات

بازدید هیئت فرانسوی از دانشکده ادبیات


بازدید هیئت فرانسوی از دانشکده ادبیات

15/10/95

 

بازدید هیئت فرانسوی از دانشکده ادبیات با حضور هیأت رئیسه و جمعی از اعضای هیأت علمی این دانشکده، بیست و دوم آذر ماه در کتابخانه گروه زبان و ادبیات فارسی برگزار شد. در این جلسه که با حضور رؤسای دانشگاه‌های لئون ۲ و لئون ۳، نایب رئیس بخش بین‌الملل دانشگاه لئون، رئیس دانشکدۀ ادبیات لئون ۳، رئیس مؤسسۀ علوم انسانی و اجتماعی، و رئیس بخش زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه استراسبورگ همراه بود، ابتدا دکتر امین‌مقدسی رئیس دانشکده، ضمن خوشامدگویی و معرفی بخش‌های مختلف و گروه‌های آموزشی، تأکید کردند که دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی آمادگی دارد تا افزون‌بر عقد تفاهم‌نامه و برقراری همکاری‌های پژوهشی، مرکز آموزش زبان فارسی را با مشارکت دانشگاه‌های فرانسه راه‌اندازی کند. ایشان یادآور شدند که هم‌اکنون دانشجویان بسیاری از کشورهای مختلف در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند و گروه‌های آموزشی از ظرفیت لازم برای پذیرش دانشجویان و استادان خارجی برخوردارند. در ادامه، در خصوص راه‌های برقراری ارتباط و چگونگی عقد تفاهم‌نامه با دانشکده و دانشگاه گفت‌وگو شد و رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، ایران‌شناسی، باستان‌شناسی، و تاریخ مشرق‌زمین بیش از هر حوزۀ دیگری مورد توجه این هیئت قرار گرفت و مقرر شد مکاتبات لازم از طریق معاونت پژوهشی دانشکده و نماینده این هیئت برای عقد قراردادهای همکاری انجام شود.