نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیأت علمی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸‌

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیأت علمی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸‌


 

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ توسط دانشجویان از روز شنبه مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۹۸‬ لغایت جمعه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۹۸‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) به مدت یک هفته می‌باشد. این بازه زمانی جایگزین بازه مندرج در تقویم آموزشی (هفته‌های سیزدهم و چهاردهم نیم سال تحصیلی جاری) می‌باشد.‌