نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باستان سنجی

باستان سنجی


نگاهی به باستان سنجی

1391/08/07

 

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند : 
 
نگاهی به باستان سنجی
 
انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات  سخنرانی تخصصی را با حضور  آقای دکتر لامعی پژوهشگر سازمان انرژی اتمی با موضوع (( باستان سنجی )) یکشنبه هفتم آبان ماه از ساعت 18 - 16 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند .