نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باستان شناسی اشکانی

باستان شناسی اشکانی


باستان شناسی اشکانی

1391/09/19

 

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
باستان شناسی اشکانی
 
انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات  نشست تخصصی را با حضور آقایان مهدی رهبر دکتر یعقوب محمدی فر دکتر مصطفی ده پهلوان و دکتر حکمت اله ملاصالحی با موضوع (( باستان شناسی اشکانی )) دوشنبه بیستم آبان ماه از ساعت 19 - 15 در محل تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات برگزار میکند . در این مراسم از نوزدهمین شماره مجله باستان پژوهشی رونمایی خواهد شد .