نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باستان شناسی دوره ماد

باستان شناسی دوره ماد


باستان شناسی دوره ماد

1391/02/19

 انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند  :

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی نشستی را تحت عنوان (( باستان شناسی دوره ماد )) نوزدهم اردیبهشت ماه از ساعت 14 الی 19 در محل تالار باستانی پاریزی دانشکده برگزار میکند .