نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باستان شناسی و هنر

باستان شناسی و هنر


باستان شناسی و هنر ساسانی

1391/11/14

 

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
باستان شناسی و هنر ساسانی
 
انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات  سخنرانی تخصصی با حضور جمعی از اساتید این حوزه با موضوع (( باستان شناسی و هنر ساسانی  )) سه شنبه اول اسفند ماه از ساعت 19- 14 در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران  برگزار میکند .