نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باستان شناسی و هنر ساسانی

باستان شناسی و هنر ساسانی


باستان شناسی و هنر ساسانی

1392/12/03

انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی برگزار میکند :
 
باستان شناسی و هنر ساسانی
 
انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی  نشست یک روزه ای را تحت عنوان (( باستان شناسی و هنر ساسانی )) چهارم اسفند ماه از ساعت 30 : 14 لغایت 18 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند . این نشست با حضور اساتید برجسته این حوزه همراه خواهد بود .