نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی اسناد اکدی ایران

بررسی اسناد اکدی ایران


بررسی اسناد اکدی ایران و مطالعات تازه در تاریخ ایلام باستان

1392/01/31

 

گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
 بررسی اسناد اکدی ایران و مطالعات تازه در تاریخ ایلام باستان
 
گروه تاریخ دانشکده ادبیات نشست تخصصی با موضوع بررسی اسناد اکدی ایران و تاسیس سلسله سوکل مخ ها و مطالعات تازه در تاریخ ایلام باستان را با حضور اساتید برجسته این حوزه و سخنرانی  خانم دکتر کاترین دوگراف و آقای دکتر میشل تانره از اساتید دانشگاه گنت بلژیک در اول اردیبهشت ماه از ساعت 12 - 10 در تالار باستانی پاریزی دانشکده برگزار میکند .