نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی ایران شناسی در مجارستان

بررسی ایران شناسی در مجارستان


بررسی ایران شناسی در مجارستان

28/1/98

 

نشست تخصصی " بررسی ایران شناسی در مجارستان" به کوشش انجمن ایرانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۲۱ فروردین ۹۸ در تالار کمال این دانشکده برگزار شد. مهمان اصلی این نشست دکتر ایوان سانتو از دانشگاه اُتوُش لورند بوداپست بود. در ابتدای نشست دکتر محمود جعفری دهقی، رئیس انجمن ایران شناسی دانشکده ادبیات در خصوص وضعیت رشته ایران شناسی در مجارستان و ایران شناسان شاخص این کشور سخن گفت و در ادامه دکتر سانتو با تشریح موضوعات مطرح شده، به سوالات حاضرین در این خصوص پاسخ داد.