نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی نظریات رانسیر

بررسی نظریات رانسیر


بررسی نظریات رانسیر

1391/02/19

انجمن اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تقدیم میکند :

انجمن اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی نشستی را تحت عنوان (( بررسی نظریات رانسیر )) با حضور آقایان امیر کیان پور و ارسلان ریحان زاده  نوزدهم اردیبهشت ماه از ساعت 16 الی 30 : 18 در محل تالار اقبال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند .