نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ثبت نام غیر حضوری و حضوری مقطع کارشناسی

برنامه ثبت نام غیر حضوری و حضوری مقطع کارشناسی


برنامه ثبت نام غیر حضوری و حضوری مقطع کارشناسی

29/6/96

 

برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری طبق اطلاعیه مندرج در سایت های دانشگاه و معاونت آموزشی به شرح ذیل می باشد و تاریخ ثبت نام تعیین شده قبلی در سامانه  ثبت نام ( reg.ut.ac.ir)  اصلاح شده است .
 
ثبت نام غیر حضوری در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 1396/6/27 الی 1396/6/28
 
ثبت نام حضوری در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 1396/6/29 الی 1396/6/30
 
( پس از حضور در آیین ورودی نودانشجویان در محل مصلی نماز جمعه دانشگاه تهران )