نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری هشتمین آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال)

برگزاری هشتمین آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال)


برگزاری هشتمین آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال)

4/8/98

 

برنامه زمانبندی آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال) - نوبت هشتم

 

 

شروع ثبت نام ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۸
پایان ثبت نام ۱۹/‏۰۸/‏۱۳۹۸
صدور کارت ورود به جلسه ۲۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸
برگزاری آزمون ۲۳/‏۰۸/‏۱۳۹۸
اعلام نتایج در سایت ۲۷/‏۰۸/‏۱۳۹۸
دریافت کارنامه و صدور گواهی نامه ۲۹/‏۰۸/‏۱۳۹۸