نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کرسی ترویجی

برگزاری کرسی ترویجی


برگزاری کرسی ترویجی

3/9/97

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند:
 
رویکرد نخبگان محلی قفقاز به سلطه روسیه تزاری
 
کرسی ترویجی رویکرد نخبگان محلی قفقاز به سلطه روسیه تزاری، دوشنبه ۵ آذر ۹۷ از ساعت ۱۵ با ارائه آقای دکتر گودرز رشتیبانی عضو هیأت علمی گروه تاریخ در تالار کمال برگزار می‌شود. این کرسی با حضور دکتر جواد مرشد لو، دکتر علی کالیراد، دکتر حسین زرینی و دکتر سید مهدی حسینی تقی آباد همراه خواهد بود.