نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگداشت دکتر محسن ابوالقاسمی

بزرگداشت دکتر محسن ابوالقاسمی


بزرگداشت دکتر محسن ابوالقاسمی

29/11/97

 

پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌کند:
 
ستایش فرزانگی
 
بزرگداشت دکتر محسن ابوالقاسمی
 
سخنرانان:
 
دکتر حسینعلی قبادی_ دکتر مصطفی عاصی_ دکتر محمد تقی راشد محصل
 
دکتر ناصر تکمیل همایون_ دکتر یحیی مدرسی_ دکتر سیروس نصراله زاده
 
زمان: دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷
 
ساعت: ۱۵ الی ۱۷
 
سالن حکمت