نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگداشت مقام علمی استاد محمود بی جن خان

بزرگداشت مقام علمی استاد محمود بی جن خان


بزرگداشت مقام علمی استاد محمود بی جن خان

28/7/97

 

همزمان با برگزاری اولین همایش دو روزه بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی (مطالعه آزمایشگاهی گفتار و زبان) در ۲۳ و ۲۴ آبان ۹۷، از مقام علمی استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود بی جن خان (عضو هیأت علمی گروه زبان شناسی همگانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و طراح آزمایشگاه رایانه‌ای خط و زبان فارسی) تجلیل خواهد شد.