نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ ارزیابی و مصاحبه دکتری ۹۷

تاریخ ارزیابی و مصاحبه دکتری ۹۷


تاریخ ارزیابی و مصاحبه دکتری ۹۷

29/3/97

 

 
 
زمان و مکان مصاحبه متقاضیان ورود به مقطع دکتری (P.H.D) سال تحصیلی 98-97 دانشکده ادبیات  و علوم انسانی (معرفی شدگان با آزمون دکتری و استعداد درخشان بدون آزمون)
 
بدینوسیله به اطلاع می رساند مصاحبه و ارزیابی تخصصی متقاضیان ورود به مقطع دکتری (P.H.D) سال تحصیلی 98-97 که از طریق آزمون یا سهمیه استعداد درخشان دارای حداقل شرایط لازم می باشند در تاریخ 09/04/1397 و 10/04/1397 برگزار می شود. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
 
                                                                     
                                                   اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
 
 
تاریخ ارزیابی تخصصی دکتری در روز شنبه مورخ 9/04/1397 طبق جدول ذیل برگزار می گردد:
 
 
 

رشته تحصیلی

گرایش

ساعت آزمون

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

۸:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰

مترجمی زبان عربی

۱۴ لغایت ۱۷

زبانشناسی

زبانشناسی

۸:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰

باستانشناسی

پیش از تاریخ

۸:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰

دوران تاریخی

۱۲ لغایت ۱۵

دوران اسلامی

۱۵:۳۰ لغایت ۱۸:۳۰

تاریخ

ایران باستان  (قبل از اسلام)

۸:۳۰  لغایت ۱۰:۳۰ (عمومی)

۱۳:۳۰  لغایت ۱۵:۳۰ (اختصاصی)

ایران دوره اسلامی

۸:۳۰  لغایت ۱۲:۳۰ (عمومی و اختصاصی)

اسلام

۸:۳۰  لغایت ۱۰:۳۰ (عمومی)

۱۶ لغایت ۱۸ (اختصاصی)

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

۸:۳۰  لغایت ۱۲:۳۰ (اختصاصی)

۱۴ لغایت ۱۷ (عمومی)