نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ جدید آزمون اشتمال دوره نهم - مرداد ماه ۹۹

تاریخ جدید آزمون اشتمال دوره نهم - مرداد ماه ۹۹


اعلام تاریخ جدید برگزاری آزمون اشتمال دوره نهم مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۱/۵/۹۹

 

آزمون بسندگی عربی (اشتمال) با رعایت کلیه موارد بهداشتی در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ برگزار خواهد شد