نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸

تاریخ حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸


اطلاعیه آموزشی "مهلت ارائه درخواست حذف اضطراری نیمسال ۲-۹۸"

۷/۳/۹۹‌‌

 

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی می‌رساند باتوجه به اصلاح تاریخ حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در تقویم آموزشی؛ آخرین مهلت ارائه درخواست جهت حذف نیمسال تحصیلی (با احتساب - بدون احتساب) در سنوات تحصیلی تا پایان زمان حذف اضطراری طبق تقویم دانشگاهی می‌باشد. بدیهی ا ست به درخواست‌های واصل شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.