نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تالیف سه جلد کتاب " اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران"

تالیف سه جلد کتاب " اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران"


تالیف سه جلد کتاب " اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران"

1/5/96

 

درنتیجه اجرای طرح پژوهشی آقایان دکتر صفت گل و دکتر وثوقی برای وزارت مسکن ، راه و شهرسازی ،سازمان بنادر ودریانوردی، سه جلد " اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران" باهمت این دو استاد ارجمند تالیف و به نشر رسیده است 

از این سه جلد کتاب در مراسمی توسط وزیر محترم راه شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور رونمایی گردید.