نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاملات تاریخ نگاری جنگ

تاملات تاریخ نگاری جنگ


تاملات تاریخ نگاری جنگ

7/9/96

 

انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند:
 
تاملات تاریخ نگاری جنگ
 
نشست تخصصی بررسی زاوایای مبهم و پنهان مانده جتگ تحمیلی و آسیب شناسی تاریخ نگاری آن، تحت عنوان ((تاملات تاریخ نگاری جنگ)) هفتم آذرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ با سخنرانی آقایان دکتر مجید تفرشی و جعفر شیر علی نیا در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.