نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک جهت ارتقاء آقای دکتر علی افضلی از استادیاری به دانشیاری

تبریک جهت ارتقاء آقای دکتر علی افضلی از استادیاری به دانشیاری


تبریک جهت ارتقاء آقای دکتر علی افضلی از استادیاری به دانشیاری (دانشکده ادبیات وعلوم انسانی )

۱۶/۹/۹۹

 

احتراماً، نظر به اینکه ارتقای جنابعالی در ششصد و نود و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه تهران، مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ مطرح و به تصویب رسیده است، به موجب این حکم از تاریخ تصویب کمیته منتخب دانشکده ادبیات و علوم انسانی (۱۵/ ‏۱۰/‏۹۸‏) به مقام دانشیاری گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشکده مذکور نائل و مفتخر می‌گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تلاش روز افزون، در این مقام بیش از پیش در توسعه علمی ایران اسلامی و اعتلای دانشگاه تهران موفق و مؤید باشید