نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحصیل در رشته ایران شناسی

تحصیل در رشته ایران شناسی


تحصیل در رشته ایران شناسی مقطع کارشناسی ارشد

1391/03/13

 

 
طول دوران تحصیل: 5ترم
شروع: نیمسال اول 92-91
 
الف- شرح رشته: اهداف و موضوع رشته:
سرزمین ایران به جهت جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی و ادبی همواره موضوع مطالعه برای دانشجویان و ایرانشناسان سراسرجهان بوده است. از عهد باستان و گزارش های هرودوت گرفته تا سفرنامه های سیاحان و جهانگردان دوران اسلامی همگی نشانه تلاش ها و پژوهش‌هایی است که در این راستا صورت گرفته است. موضوع ایران شناسی عبارت از مطالعه در زمینه ابعاد گوناگون تاریخ و فرهنگ و زبان و ادب ایران زمین از دوره باستان تا امروز است.
گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دو گرایش ایران باستان و ایران معاصر را در رشته ایران شناسی ارائه می کند. در گرایش ایران معاصر دروس تاریخ، ادبیات و هنر معاصر ایران تدریس می شود. در گرایش ایران باستان دروس زبان‌های ایرانی باستان و میانه نظیر فارسی باستان، اوستا، پهلوی و تاریخ و فرهنگ ایران باستان تدریس خواهد شد.
 
ب-شرایط تحصیل:
1-آشنایی با زبان فارسی ( ارائه گواهی از یکی از مؤسسات معتبر آموزش زبان فارسی الزامی است).
2-آشنایی قبلی با تاریخ، زبان عربی و مبانی زبان شناسی سودمند خواهد بود.
 
ج- سرفصل دروس:
دانشجویان این رشته در طول نیمسال اول نسبت به اخذ دروس عمومی نظیر: تاریخ ایران، تاریخ زبان فارسی، تاریخ ادبیات ایران و مبانی ایران‌شناسی اقدام خواهند کرد.
از نیمسال دوم دروس مربوط با توجه به گرایش دانشجو انتخاب خواهد شد.
فهرست دروس ایران شناسی به شرح زیر خواهد بود:
عنوان دروس:
-تاریخ ایران1
-تاریخ ادبیات1
- تاریخ زبان‌های ایرانی
-تاریخ ایران 2
-تاریخ علم ایران (تاریخ ادبیات2)
- مسائل عمومی ایران شناسی(1)
- مسائل عمومی ایران شناسی(2)
- روش تحقیق
- مأخذشناسی
- حوزه‌های ایران‌شناسی(مکتب‌ها، گرایش‌ها و روش‌ها)
- مباحث ویژه
- سمینار
- جهان ایرانی و ایران کنونی
- کلیات جامعه شناسی تاریخی ایران
- باستان شناسی و بررسی متون کتیبه
- بررسی و نقد مکتب‌های ایران‌شناسی
- جغرافیای تاریخی 
- تاریخ هنر ایران
- ادبیات معاصر 
- شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه‌ها
- تاریخ ایران بر اساس روایات ملی
 
د- پایان نامه:
دانشجویان از نیمسال دوم باید نسبت به پیشنهاد موضوع پایان نامه با مشاوره با استادان مربوط اقدام کنند.
ه- کاربرد رشته ایران شناسی:
فارغ التحصیلان این رشته ممکن است در زمینه روزنامه نگاری، خدمات سیاسی، تدریس در دانشگاهها و مترجمی در موزه‌ها و کتابخانه‌ها بکار گرفته شوند.