نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحصیل در رشته ایران شناسی

تحصیل در رشته ایران شناسی مقطع کارشناسی ارشد

1391/03/13

 

 
طول دوران تحصیل: 5ترم
شروع: نیمسال اول 92-91
 
الف- شرح رشته: اهداف و موضوع رشته:
سرزمین ایران به جهت جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی و ادبی همواره موضوع مطالعه برای دانشجویان و ایرانشناسان سراسرجهان بوده است. از عهد باستان و گزارش های هرودوت گرفته تا سفرنامه های سیاحان و جهانگردان دوران اسلامی همگی نشانه تلاش ها و پژوهش‌هایی است که در این راستا صورت گرفته است. موضوع ایران شناسی عبارت از مطالعه در زمینه ابعاد گوناگون تاریخ و فرهنگ و زبان و ادب ایران زمین از دوره باستان تا امروز است.
گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دو گرایش ایران باستان و ایران معاصر را در رشته ایران شناسی ارائه می کند. در گرایش ایران معاصر دروس تاریخ، ادبیات و هنر معاصر ایران تدریس می شود. در گرایش ایران باستان دروس زبان‌های ایرانی باستان و میانه نظیر فارسی باستان، اوستا، پهلوی و تاریخ و فرهنگ ایران باستان تدریس خواهد شد.
 
ب-شرایط تحصیل:
1-آشنایی با زبان فارسی ( ارائه گواهی از یکی از مؤسسات معتبر آموزش زبان فارسی الزامی است).
2-آشنایی قبلی با تاریخ، زبان عربی و مبانی زبان شناسی سودمند خواهد بود.
 
ج- سرفصل دروس:
دانشجویان این رشته در طول نیمسال اول نسبت به اخذ دروس عمومی نظیر: تاریخ ایران، تاریخ زبان فارسی، تاریخ ادبیات ایران و مبانی ایران‌شناسی اقدام خواهند کرد.
از نیمسال دوم دروس مربوط با توجه به گرایش دانشجو انتخاب خواهد شد.
فهرست دروس ایران شناسی به شرح زیر خواهد بود:
عنوان دروس:
-تاریخ ایران1
-تاریخ ادبیات1
- تاریخ زبان‌های ایرانی
-تاریخ ایران 2
-تاریخ علم ایران (تاریخ ادبیات2)
- مسائل عمومی ایران شناسی(1)
- مسائل عمومی ایران شناسی(2)
- روش تحقیق
- مأخذشناسی
- حوزه‌های ایران‌شناسی(مکتب‌ها، گرایش‌ها و روش‌ها)
- مباحث ویژه
- سمینار
- جهان ایرانی و ایران کنونی
- کلیات جامعه شناسی تاریخی ایران
- باستان شناسی و بررسی متون کتیبه
- بررسی و نقد مکتب‌های ایران‌شناسی
- جغرافیای تاریخی 
- تاریخ هنر ایران
- ادبیات معاصر 
- شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه‌ها
- تاریخ ایران بر اساس روایات ملی
 
د- پایان نامه:
دانشجویان از نیمسال دوم باید نسبت به پیشنهاد موضوع پایان نامه با مشاوره با استادان مربوط اقدام کنند.
ه- کاربرد رشته ایران شناسی:
فارغ التحصیلان این رشته ممکن است در زمینه روزنامه نگاری، خدمات سیاسی، تدریس در دانشگاهها و مترجمی در موزه‌ها و کتابخانه‌ها بکار گرفته شوند.